Jak připravit data k tisku

Jak připravit data k tisku

Příprava dat

Správná příprava dat je pro úspěšný tisk klíčová. Většina placených modelů určených k tisku už je optimalizována. Nicméně ne všechny modely jsou takto nachystány a je třeba jim vytvořit podpěry. Umí se o to postarat automatika softwaru, případně u složitých tisků s více detaily se pak podpěry staví manuálně, aby co nejméně rušily klíčové detaily.

Nabízím zakázkový tisk na špičkové české tiskárně Průša SL1 Speed, tiskový prostor je127×80×150 mm  Je tedy nutno brát v potaz že se daný model musí vměstnat do tohoto pomyslného kvádru.

Krátce o podpěrách

I když je 3D tisk pomocí UV vytvrzovaného fotopolymeru na vysoké  úrovni detailu, stálé skýtá různé aspekty a omezení, které je nutné si před tiskem uvědomit. Veškerý SLA tisk probíhá za pomoci tzv. podpěr (supports), které se v konečné fázi odstraní. Jejich návrh a umístění je naprosto důležité pro výsledný vzhled modelu a kvalitu detailu.

Na obrázcích níže je model, který autor již připravil i s podporami pro tisk tak, aby co nejméně rušily detaily. Červené oblasti jsou strmé převisy či „ostrovy“ kde by mohlo potenciálně dojít k odtržení modelu, či špatnému přilnutí, a tím ke zničení celého tisku (tiskne se hlavou dolů, tisková podložka se pohybuje směrem nahoru)

Typickým zákazníkem resinového 3D tisku jsou modeláři a figurkáři, kteří očekávají maximální detail bez kazů a vad. Mnoho modelů, které jsou ke stažení (zdarma, či zpoplatněné) je již pro 3D tisk připraveno a mají již vygenerovány podpěry tak, aby co nejméně rušily v detailech (presupported). Pokud si necháváte tisknout svůj vlastní model, nebo model, který není k dispozici v „presupported“ verzi, nic se neděje. Podpěry mi automaticky vygeneruje program, případně je lehce upravím po vzájemné konzultaci.

Odstranění podpěr

Pokud se nedomluvíme jinak, podpěry standardně odstraňuji po tisku před vytvrzením, kdy je materiál ještě měkký a „gumový“. U většiny již „presupported“ modelů je vyproštění poměrně jednoduché a podpěry se odlupují samy. V závislosti na velikosti modelu a velikosti potřebných podpor ovšem mohou na modelu zůstat nepatrné známky kontaktu s podpěrou.  Tato místa standardně nezačišťuji  – opět typicky pro potřeby modelářů, kteří si modely začistí dle svých potřeb. Je ovšem možné se domluvit na kompletním začištění modelu za příplatek

 

 

NAPSAT KOMENTÁŘ

Your email address will not be published. Required fields are marked *